Polityka prywatności

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informujemy, iż zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PsychoDiagnosis Emilia Piskorek , z siedzibą przy ulicy ul. Okrzei 44, 05-230 Kobyłka . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: admin@psychodiagnosis.pl

2. Państwa dane będą gromadzone i przetwarzane tylko w celach niezbędnych do korzystania z usług PsychoDiagnosis. Dane nie zostaną udostępnione innym osobom za wyjątkiem osób uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Państwa dane będą przechowywane przez administratora danych przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w granicach określonych w przepisach prawa. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

5. Korzystanie z usług Centrum Usług Psychologicznych PsychoDiagnosis jest jednoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przechowywanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.