Psycholog-dla-dzieci-Kobylka-Wołomin

Terapie psychologiczne

Terapia jest procesem zaplanowanej pracy nad zmianą, mającą na celu osiągnięcie zakładanych z pacjentem celów. Cele te osiągane są poprzez stosowanie technik terapeutycznych wywodzących się z nurtu poznawczo-behawioralnego oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Zastosowane techniki oraz podejście ukierunkowane są na szybkie osiąganie zakładanych celów, umożliwiają osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu funkcjonowania, w krótkim czasie. Większość trudności rozwiązywanych jest na 6-12 spotkaniach.

W pracy z małymi dziećmi korzystamy z wiedzy oraz technik behawioralnych. Dzięki systemom motywacyjnym oraz oparciu o procesy uczenia się pozwala osiągać doskonałe wyniki również wśród dzieci niemówiących oraz nisko-funkcjonujących.

W naszym centrum prowadzimy terapię:

- zaburzeń lękowych
- zaburzeń zachowania
- zaburzeń emocji
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym
- zaburzeń koncentracji uwagi
- nieśmiałości
- depresji
-ukierunkowanej na podniesienie samooceny
- zaburzeń w funkcjonowaniu w szkole i przedszkolu Na życzenie wystawiamy zaświadczenia i opinię z przebiegu terapii.