Relacje między rodzeństwem

Rodzice posiadający więcej niż jedno dziecko często są świadkami niejednokrotnie sprzecznych zachowań i zmiennych relacji między rodzeństwem. W jednej chwili pociechy kłócą się ze sobą, zaczepiają siebie nawzajem, kopią się, gryzą, a chwilę później wspólnie i w zgodzie się razem bawią. Taka zmiana nastawienia wobec siebie może wystąpić kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu jednego dnia. Wielu rodziców stara się od razu łagodzić wszelkie konflikty, które niekiedy są wywołane błahymi rzeczami np. jedno dziecko zabierze zabawkę drugiemu (nawet gdy ten się nią aktualnie nie bawi) i konflikt gotowy.

Z czego wynikają konflikty wśród rodzeństwa?

Główną przyczyną powstawania konfliktów wśród rodzeństwa może być rywalizacja o względy, uwagę oraz miłość rodziców. Do przyczyn takich nieporozumień można także zaliczyć współzawodnictwo i rywalizację rodzeństwa. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli dzieci kłócą się ze sobą nie wpływa to na fakt, że są sobie bliskie. Wielu rodziców było choć raz świadkiem sytuacji, w której dzieci się pozornie nie znoszą, ale w sytuacji gdy jedno potrzebuje pomocy, wsparcia bądź obrony drugie potocznie mówiąc wskoczyłoby za pierwszym w ogień.

Więzi wśród rodzeństwa

Często można spotkać się z teorią mówiącą o tym, że im mniejsza jest różnica wieku pomiędzy rodzeństwem, tym silniejsza jest więź miedzy nimi. Doskonałym tego przykładem jest wieź emocjonalna pomiędzy bliźniętami. Nie oznacza to jednak, iż duża różnica wieku musi negatywnie wpłynąć na więzi w rodzeństwie. Duże znaczenie ma jednak płeć dzieci. Szczególnie konfliktowe są zazwyczaj relacje między bratem i siostrą wynikające właśnie różnic płciowych i niewielkiej różnicy wieku. Natomiast najmniej konfliktowe relacje zostały zaobserwowane pomiędzy bratem, a młodszą siostrą. Wówczas taki układ odzwierciedla tradycyjny podział ról. Brat na ogół broni młodszą siostrę i dba o nią, a siostra z chęcią korzysta z dobroci swojego brata.

Czego rodzeństwo uczy się od siebie?

Rodzeństwo niezaprzeczalnie ma na siebie ogromny wpływ. Dzieci wychowujące się razem uczą się samodzielnego rozwiązywania konfliktów, uczą się wyrozumiałości oraz dzielenia się. Zazwyczaj młodsze rodzeństwo przygląda się zachowaniu starszego i czerpie z tego wnioski oraz naśladuje. Natomiast starsze rodzeństwo stara się być odpowiedzialne za młodsze i uczy je co robić w znanych już dla siebie sytuacjach.

Jak rodzic może wpłynąć na relację rodzeństwa?

Jak wiadomo dzieci często rywalizują między sobą o względy swoich rodziców. W takich przypadkach wysoce istotne jest zachowanie rodzica. Nieprawidłowe podejście rodzica może prowadzić do zaognienia się konfliktów pomiędzy rodzeństwem. Przede wszystkim rodzic nie powinien dać odczuć żadnemu ze swoich dzieci iż to drugie jest w czymś lepsze od pierwszego. Takie zachowanie może prowadzić do tego iż dziecko poczuje się mniej wartościowe, gorsze, a w efekcie może stać się zamknięte w sobie. Co więcej rodzic powinien kochać swoje dzieci jednakowo. Zauważalna przez dziecko miłość rodzicielska okazywana bardziej w stronę rodzeństwa obniży jego pewność siebie i wpłynie negatywnie na relacje w rodzeństwie. Ponadto rodzic powinien traktować dzieci w ten sam sposób. Oznacza to iż jeżeli dziecko dostanie karę za określone złe zachowanie to wówczas jeśli drugie zachowa się tak samo należy je ukarać w ten sam sposób. Analogicznie dotyczy to również nagradzania.

Webinar: Budowanie prawidłowych relacji między dziećmi

Już w najbliższy czwartek 21.10.2021 zapraszamy Państwa na premierę naszego webinaru dotyczącego relacji między dziećmi. Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i wychowawców.