Psycholog-Kobylka-Zielonka-Konsultacje

Diagnozy psychologiczne

Diagnoza psychologiczna jest jak pobranie miar przez krawca szyjącego strój na zlecenie klienta. Dokonanie pełnego procesu diagnostycznego w oparciu o wywiad środowiskowy, obserwację, eksperymenty czy też przeprowadzenie testów umożliwia zdefiniowanie problemu w oparciu o wiedzę naukową oraz międzynarodową, obowiązującą w Polsce kwalifikacje chorób ICD – 10.

Uzyskane wyniki mogą służyć sporządzeniu opinii oraz zaleceń dla potrzeb sądów, szkół, przedszkoli bądź pracy w domu. Wyniki stanowią źródło wiedzy umożliwiające dostosowanie „na miarę” programu terapeutycznego, w celu szybkiego osiągnięcia zamierzonych wyników.

Nasz zespół prowadzi diagnozę:

- rozwoju psychicznego
- dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
- osobowości i temperamentu
- w kierunku ADHD, zaburzeń koncentracji uwagi
- zaburzeń lękowych
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń zachowania
- zaburzeń emocji
- problemów w szkole i przedszkolu
- inteligencji, rozwoju, zainteresowań, zdolności
- badanie gotowości szkolnej
- badanie relacji rodzinnej