Zapraszamy na darmowy webinar: Zarządzanie czasem i organizacja pracy

W czasie szkolenia poznacie:

  • nowoczesne techniki zarządzania czasem, m. in. w oparciu o dostępne informatyczne narzędzia wspierające (nauka skutecznej organizacji pracy w kalendarzu);
  • techniki zwiększające wydajność w pracy i osiągnięcie optymalnych wyników na dany moment;
  • tworzenie w sobie nawyków umożliwiających automatyzację niektórych codziennych czynności w pracy;
  • sposoby utrzymania paliwa mentalnego na poziomie bezpiecznym dla organizmu;
  • sposoby radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.