Psycholog Wołomin - Nauczanie zdalne: Jak zmotywować dziecko do nauki w domu?

Kształcenie zdalne, czyli nauka na odległość. To temat bardzo trudny zarówno dla dzieci, ich rodziców, a także dla nauczycieli. Wówczas kształcenie odbywa się w dystansie przestrzennym, a niekiedy także w dystansie czasowym. Sam proces nauczania polega na przekazywaniu wiedzy nauczyciela do dziecka poprzez mediów pozwalających pokonać wspomniany dystans przestrzenny i czasowy.

Cele kształcenia zdalnego

Dawniej kształcenie zdalne miało za zadanie przełamywanie barier edukacyjnych. Należały do nich przede wszystkim: miejsce zamieszkania oraz czas zajęć edukacyjnych, które niewątpliwie są nieodłącznym elementem nauczania stacjonarnego. Natomiast na chwilę obecną świat stanął przed obliczem wielu wyzwań, jakie przyniosła z sobą pandemia. Wówczas do jednych z takich nieoczekiwanych wyzwań zalicza się edukacja. Większość uczniów musiało przejść na nauczanie zdalne. Ze względu na wstrzymanie większości zajęć w trybie stacjonarnym zobligowano zarówno uczniów, jak i nauczycieli do pracy w zupełnie nie znany dla większości z nich sposób zdalny. Oczywiście brak konieczności wychodzenia do szkoły w celu nauki nie jest łatwy. Niestety dzieci bardzo często mylą ten czas z feriami, czy też wakacjami. To właśnie przez to efektywność ich nauki spada. To w roli rodziców pozostaje dokładne wytłumaczenie dziecku całego procesu nauczania zdalnego oraz odpowiednie motywowanie go do nowego domowego obowiązku nauki.

W jaki sposób jest przekazywana wiedza podczas nauczania zdalnego?

Podczas edukacji zdalnej wiedza przekazywana jest w głównej mierze drogą elektroniczną, a dokładnie poprzez prezentowanie przez nauczyciela treści nauczania dzieciom. Oczywiście media te mogą być zarówno techniczne, nietechniczne, personalne, jak i niepersonalne. Co więcej podczas zdalnych lekcji nauczyciel ma możliwość odpytania uczniów, dokonania sprawdzianu wiedzy oraz nawiązania z nimi rozmowy. Należy jednak pamiętać, że do nauki zdalnej zaliczane są także drukowane materiały nauczania, jak i media techniki elektronicznej, zarówno te masowe oraz te niemasowe.

Jak zmotywować i zachęcić dziecko do nauki w czasie zdalnego nauczania?

Nie od dziś wiadomo, że większość z dzieci nie przepada za zadaniami domowymi. Niemal każde dziecko po szkole woli się bawić niż odrabiać prace domową. Nie ma w tym nic dziwnego. Warto zauważyć, że z osobami dorosłymi jest podobnie, a mianowicie po pracy wolimy odpocząć niż dalej pracować. Mimo naturalnej niechęci dzieci czują się w obowiązku odrabiania zadań domowych i przeważnie je wykonują pomimo niechęci. W chwili obecnej dzieci straciły jeden z ważnych obowiązków, czyli chodzenie na stacjonarne lekcje. Większość z nich nauczanie w domu traktuje dosłownie jak odrabianie zadania domowego, czyli z dużą niechęcia. Wiele dzieci utraciwszy bezpośredni kontakt z nauczycielem traci mobilizację i pojawiają się duże problemy w nauce. Oczywiście każdy rodzic pragnie pomóc swojemu dziecku, niestety pomoc rodzicielska często może okazać się dużym napięciem, konfliktem, a nawet awanturą.  

Oto kilka rad dotyczących tego, jak motywować dziecko w trakcie edukacji zdalnej:

1. Przede wszystkim należy dać dziecku czas na adaptację do nowej sytuacji. Wówczas bardzo ważna jest rozmowa, która dokładnie wyjaśni dziecku dlaczego musi zaangażować się w nauczanie zdalne.

2. Bardzo ważna jest także pomóc dziecku w zorganizowaniu nowego systemu i planu codziennego działania. W tego typu planie dnia warto aby dziecko miało czas na naukę, odpoczynek oraz na rozwijanie swoich pasji.

3. Dziecku należy wytłumaczyć, że nieobecność na lekcjach zdalnych jest równoważna do nieobecności w szkole i z czym to się wiąże.

4. Wiele dzieci w momencie przejścia na nauczanie zdalne zaczęło bardzo późno chodzić spać, co jednoznacznie wiąże się z późnym wstawaniem. Zaburzony zostaje rytm dnia, a to wywiera wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dziecka oraz obniża poziom motywacji.

5. Dobrze jest dokonać wspólnie z dzieckiem analizy materiału do nauczania zdalnego. Wówczas można go podzielić na mniejsze części co spraw, że dziecko poczuje sie mniej przytłoczone i uwierzy we własne siły.

6. Dziecko poprzez nauczanie zdalne ma bardzo ograniczony kontakt z rówieśnikami. Rolą rodzica jest zapewnienie dziecku odpowiednej ilości kontaktu oraz aktywne branie udziału w jego życiu, w taki sposób aby nie poczuło się samotne.

7. Podczas nauki zdalnej nasze dziecko może dużo narzekać. Jest to związane z tym, że niektórych zagadnień nie rozumie. Najlepiej od razu wytłumaczyć dziecku nie tylko nierozumiane przez niego kwestie, ale i emocje, jakie w danym momencie odczuwa.

8. Daj dziecku szansę na wykazanie się oraz odnalezienie nowych umiejętności.

9. Rodzic musi uczuć dziecko bycia konsekwentnym, ale i sam musi być konsekwentnym. Jeśli dziecko opuszcza się w nauce należy systematycznie sprawdzać jego postępy w nauce i zaangażowanie w zdalną edukację.

10. Daj dziecku chwilę wytchnienia, czasami nawet krótka odskocznia od obowiązków może wpłynąć na nastrój i samopoczucie dziecka.