Trening Kontroli Złości: Czy złość można kontrolować?

Jak radzić sobie ze złością?

Trzymanie w sobie dużych pokładów złości jest nie tylko związane z agresją, ale i źle wpływa na ogólny stan zdrowia takiej osoby. Na szczęście w dzisiejszych czasach istnieją metody, które mają za zadanie pomóc ludziom radzić sobie z tą negatywną emocją. Jedną z cieszących się coraz większą popularnością metoda jest tak zwany trening kontroli złości. Obecnie jest to metoda cechująca się dużą skutecznością nie tylko u dorosłych ale i u dzieci i młodzieży. W czasie takiego treningu uczestnik uczy się jak dokonywać analizy sytuacji, w której się znajduje i reaguje złością. Modelowane są nowe zachowania i wzmocnienie ich w sposób pozytywny. Takie treningi maja na celu dokonanie zmian schematów zachowań uczestników. Dzięki temu nawet osoby, które dotychczas były odpychane przez swoje zachowanie przez społeczeństwo mają szanse na akceptację.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na to, że problemy ze złością dotyczą także dzieci. W tym przypadku brak akceptacji społecznej może przyczynić się do znaczącego braku we własne możliwości i umiejętności, a to bezpośrednio przekłada się na osiągnięcia szkolne, zawodowe i życiowe.

 

Trening kontroli nad złością

Trening kontroli złości opiera się na cyklu spotkań, których celem jest przede wszystkim nauka samokontroli zachowania zwłaszcza pod wpływem odczuwanej złości. Uczestnik uczy się identyfikować sytuacje wywołujące u niego emocję złości. Na spotkaniach odgrywane są scenki wyzwalające emocje i zachowania, następnie dokonywana jest wnikliwa analiza zachowań i ich motywacji. Co więcej podczas takiej terapii ważna jest także praca w domu.

ABC złości

A: sytuacja wywołująca złość, czyli problem uczestnika treningu, 

B: reakcja osoby złoszczącej się,

C: konsekwencje działań pod wpływem emocji.

Dzięki ćwiczeniom terapeuta jest wstanie pokazać uczestnikom treningu reakcje organizmu występujące u nich w momencie gdy ogarnia ich złość np. przyspieszone bicie serca, pocenie się dłoni, itp. Wówczas o wile łatwiejsze staje się zapanowanie nad złością w momencie gdy dana osoba ma świadomość iż właśnie ta emocja ją ogarnia. Podczas spotkań osoba nie radząca sobie ze złością poznaje pełen cykl złości, uczy się go kro po kroku, po czym uczy się jak go kontrolować. Oczywiście cały proces wymaga czasu i zaangażowania ze strony uczestnika treningu kontroli złości.

Cele treningu dotyczącego tego, jak radzić sobie ze złością:

  • nauczenie się bądź rozwój umiejętności kontrolowania swojej własnej złości,
  • dokładne i prawidłowe zrozumienie emocji jaką jest złość,
  • nauczenie się wyrażania złości w sposób kontrolowany oraz akceptowany przez społeczeństwo,
  • nauczenie się dokonywania analizy swoich zachowań zwłaszcza w sytuacjach dużego wzburzenia emocjonalnego,
  • zrozumienie popełnionych błędów,
  • nauczenie się jak rozpoznawać złość u innych osób,
  • nauczenie się różnych sposobów na relaksację, mającą za zadanie redukcję złości.