"Nie możemy zmienić wiatru, ale możemy ustawić żagle inaczej." - Arystoteles