Postanowienia noworoczne - motywacja czy dyscyplina?

Rok 2020 powoli się kończy. Każdy z nas oglądając się wstecz i wspominając jego dobre i złe chwile podejmuje refleksje i decyzje na temat tego, co należy poprawić, a które dobre rzeczy dalej w sobie rozwijać, aby następny rok był zdecydowanie lepszy.

To właśnie są te nasze popularne i często wyśmiewane postanowienia. Czemu są one aż takim obiektem  kpin? Ponieważ rzadko są one przez nas realizowane w całości.

Motywacja może być rozumiana dwojako jako wartości cele aspiracje oraz w znaczeniu energii i siły napędzającej do działania, radosnego podniecenia. Bardzo często opiera się na zewnętrznych warunkach i aktualnym samopoczuciu osoby zmotywowanej. W zrealizowaniu zadania może przeszkadzać bowiem brzydka pogoda, stukanie za ścianą, czy też po prostu brak chęci. Jeżeli więc motywacja nie jest połączona z dyscypliną może ona zniknąć równie szybko, jak się pojawiła. Oczekuje ona bowiem natychmiastowych efektów, co w dłuższej perspektywie może przynieść dużo mniejszy sukces niż w przypadku, gdy motywacja byłaby połączona z dyscypliną. Wiąże się to z ogromną cierpliwością oraz umiejętnością odsuwania w czasie nagrody za włożony w jakieś przedsięwzięcie trud. Osoba zdyscyplinowana pragnąca osiągnąć postawiony przed sobą cel jest w stanie o wiele więcej wytrzymać. A trudności, które będą stawać na jej drodze będzie traktować jedynie, jako wyzwania. Osoba zdyscyplinowana bowiem zrobi wszystko, aby te niesprzyjające okoliczności nie przeszkodziły jej w realizacji postawionego przed sobą celu.

trening_psycholog_wolomin