Psycholog Wołomin - Psychiczne skutki mobbingu w pracy

W obecnym świecie niestety coraz częściej można spotkać się z pojęciem mobbingu. Osoby, które doświadczają różnego rodzaju: prześladowań, natarczywego nękania, zastraszania bądź jest stosowana wobec nich inna forma przemocy fizycznej lub psychicznej w miejscu pracy są właśnie ofiarami mobbingu. Według europejskich badań przeprowadzonych w 15 krajach na terenie UE, aż 12 milionów pracowników (8% wszystkich osób pracujących, w tych krajach) doznało bądź doznaje mobbingu. 

Wówczas oprawca (czyli sprawca mobbingu) zastrasza ofiarę w celu uzyskania osobistej korzyści. Niekiedy sprawca stara się w ten sposób pokazać swoją siłę, przewagę, władzę bądź zwyczajnie takie zachowanie sprawia mu przyjemność i podbudowuje pewność siebie. Ofiary mobbingu często doznają; poniżania w obecności innych osób, są ośmieszane, są ofiarami nieprawdziwych plotek i oszczerstw. Bardzo często oprawca/oprawcy starają się pozbawić swoją ofiarę godności. Takie sytuacje wywierają negatywny wpływ na stan psychiczny i emocjonalny osoby doznającej mobbingu. Spada wiara we własne możliwości, a w efekcie cierpi na tym także rodzina takiej osoby. Przeważnie w skutek mobbingu pracownik przestaje wierzyć we własne możliwości, spada jego samoocena, przeżywa nadmierny stres, a to prowadzi do jego samoizolacji. U ofiary powstają liczne problemy, w tym problemy na tle zdrowotnym. Pojawiają się m. in. bóle głowy, rozdrażnienie, bezsenność, depresja, zaburzenia psychosomatyczne. Niestety mobbing jest dziś zjawiskiem powszechnie występującym w Europie.

Contact Us

TO MAKE AN APPOINTMENT, PLEASE CALL US.
We would love to pamper you!

Phone:
020-7946-0855

Adress:
36 Crown Street, London, WC2B 8FE

Opening Hours:
Monday – Friday
09:00 am – 09:00 pm
Saturday – Sunday – Closed

All Inquiries

For all service inquires, please fill out the form and we’ll get back to you as soon as possible.
We’ll be happy to answer all of your questions and make sure you have an amazing experience at our salon.

Flare Hair & Beauty Salon

Where To Find Us