Logopeda Kobyłka , Wołomin - Mowa u czterolatków

Mamo, a co to? Tato, a dlaczego? A czemu? A po co? Jak?

Każdy, kto miał kiedyś do czynienia z czterolatkiem wie, że dzień bez pytań jak te, jest dniem straconym. Co jednak szczególnie ważne – pytań tych absolutnie nie można pozostawić bez odpowiedzi. To dzięki nim dziecko odkrywa świat i uczy się panujących w nim zależności.

Mowa dziecka czteroletniego mocno przypomina już mowę dorosłego. Dziecko zaczyna wymawiać „s”, „z”, „c” i „dz”. Ma jeszcze prawo do niewymawiania „sz”, „rz”, „cz”, „dż” oraz „r”. Jest bardzo aktywne werbalnie – to znaczy, że wiele mówi i opowiada, a jednocześnie bardzo uważnie słucha tego, co się do niego mówi. Rozumie także zarówno proste, jak i złożone polecenia. W jego wypowiedziach znaleźć można już większość kategorii gramatycznych, dobrze opanowane są także wyrażenia przyimkowe. Na ogół odnosi się w swoich wypowiedziach do teraźniejszości, ale potrafi także przywołać coś z przeszłości lub wyrazić chęć zrobienia czegoś wkrótce.

Przede wszystkim jednak, czterolatek jest ogromnie ciekawy świata i chłonie wiedzę, w związku z czym należy tę jego ciekawość pielęgnować i zaspokajać. W ten sposób pomożemy mu się rozwinąć!

Logopeda_kobylka