Logopeda Kobyłka- Mowa u 3 latków

logopeda_wolomin_kobylka_zabki_zielonka

Rozwój mowy u dzieci rozwija się indywidualnie. Tempo nabywania umiejętności i biegłości w mowie może różnić się między poszczególnymi dziećmi. Zdarza się, że wieku 3 lat jedno dziecko posługuje się już dłuższymi, złożonymi zdaniami, kiedy inne dopiero buduje proste zdania, czy komunikuje się używając jedynie kilku wyrazów. Jeżeli tak jest to nie ma się czym martwić, bo każde dziecko ma swoje tempo rozwoju. Jedynym niepokojącym objawem jest brak mowy u 3-latka. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić się do logopedy, aby jak najszybciej podjąć działania stymulujące rozwój mowy u dziecka. 

Dziecko w wielu 3 lat najczęściej:

  • mówi chętnie i dużo
  • zadaje dużo pytań
  • zasób słów, jakimi się posługuje to ok. 1000 wyrazów
  • popełnia błędy gramatyczne i fleksyjne
  • zmiękcza głoski syczące (s, z, c, dz) oraz szumiące (sz, ż, cz, dż) 
  • głoskę „r” wypowiada jako „l” lub „j”